Na een paar jaar gedegen voorbereiding heeft een delegatie van de kleindiervereniging Dodewero die moed bijeengeraapt en heeft de reis vanuit Dodewaard richting het Westland aanvaard (of had het gewoon met Corona te maken).

Bracht de rubriek “Bij de fokker thuis” leden van Dodewero al eerder in de Achterhoek, was dit keer Monster (Gemeente Westland) aan de beurt. Al vroeg stonden ze hier aan de deur, de ontbijttafel werd net afgeruimd.

Mooi was te zien dat hier een ingespeeld team binnen kwam met een duidelijke rolverdeling, iemand als chauffeur en de structuur bij de vragen een notulist en fotograaf en als laatste een voorzitter voor de droge en vrolijke noot.

Het resultaat van het bezoek is terug te lezen via https://www.dodewero.nl/bij-de-fokker-thuis-alfred-rozemeijer/ .

Vanuit de Combinatie Monster & Co bedanken wij Dodewero voor hun bezoek en zien we elkaar graag weer tijdens jongdierendag (17 september) en tentoonstelling (20 t/m 22 oktober).