Al jaren wordt het hobbyblad Kleindier Magazine (KM) uitgebracht en gedistribueerd aan de leden van Kleindier Liefhebberij Nederland (KLN) en Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers (NBS).

In de uitgave van augustus 2022 wordt er ruim aandacht gegeven aan onze Caviastal Monster & Co en een aantal activiteiten binnen de kleindieren sport/hobby.

Anneke Vermeulen kon door omstandigheden dit keer niet op locatiebezoek, maar had de nodige vragen voorbereid. Vragen wie wij zijn, hoe we tot de caviahobby zijn gekomen, welke cavia’s wij fokken, welke tentoonstellingen wij bezoeken en nog vragen over de verzorging. Daarnaast waren er vragen over het voorzitterschap van de Nederlandse Caviafokkers Club en de deelname aan de KLN/NBS commissie toekomstig bestendig showen.

Na het uitkomen van de KM veel positieve reacties gehad, voor ons weer een stimulans om onze cavia-/kleindierhobby uit te dragen.