Voor ons de traditionele opening van het tentoonstellingsseizoen, jongdierendag Westland.

Tijdens de keuring die anders dan bij tentoonstellingen vrij toegankelijk is, worden de jonge dieren beoordeeld naar de standaard.

Naast de beoordelingen wordt er door de keurmeester veel aandacht besteed aan kennisoverdracht over de geldende standaard, voeding, verzorging en adviezen over het samenstellen van mogelijke fokparen.

Voor ons een dag met vele leermomenten. Het tentoonstellings-klaar maken  van de cavia’s (het grannen en wassen van vooral de witte cavia’s) zal het komende tentoonstellingsseizoen meer aandacht krijgen.

Ondanks de leermomenten zijn wij bijzonder tevreden met de behaalde resultaten. Fraaiste cavia B (6 tot 9 maanden oud) en op één na fraaiste cavia van de keuring. Hierbij feliciteren wij natuurlijk de winnaar Combinatie Picolijntjes met de fraaiste cavia van de keuring.