Het tentoonstellingsseizoen 2020 eindigde in Ulft met de “Dierendagshow” die begin oktober gehouden werd. Dit jaar mogen wij onze caviahobby weer gaan uitdragen en zijn voorafgaande aan het “showseizoen 2021” gestart met een tweetal jongdierendagen in het Westland en Dodewaard.

Aan de gehouden jongdierendagen kan je zien dat de kleindieren hobby nog lang niet “dood” is en als de verenigingsbesturen en inzenders ervoor open staan, dan kan er een keuring georganiseerd die voor kleindierliefhebbers aantrekkelijk zijn om in te zenden en te bezoeken.

Binnen het Dodewero bestuur wordt elk jaar weer gekeken hoe aanpassingen bij de jongdierendag het aantrekkelijk maakt om in te zenden. Het uitroepen van een kampioen per diergroep, andere opstelling van showkooien en uitbreidingen in diergroepen heeft ervoor gezorgd dat het aantal ingezonden dieren groeiende is.

Door de zeven aanwezige keurmeesters niet meer dan 50 dieren per keurmeester te laten keuren, was er voldoende tijd voor de inzenders om vragen te stellen.

Voor Caviastal Monster & Co waren de jongdierendagen in zowel het Westland en Dodewaard een groot succes. Beide jongdierendagen werden gewonnen door Buff (B) cavia Gabriëlla  met het predicaat F96. Het Predicaat F (fraai) was verder weggelegd voor een aantal cavia’s in de kleuren Zwart, Crème en Wit rood-oog. Naast onze dieren waren er ook nog een aantal fraaie exemplaren van Dicky Heiwegen met de California uitmonstering. De Rode California Zeug werd bekroond met het predicaat F95.

Met deze dieren zien wij uit naar de opening van het tentoonstellingsseizoen die geopend wordt met de “Dierendagshow” van 2 oktober in Ulft en wordt gevolgd met de Dodewero verenigingstentoonstelling van 21 t/m 23 oktober.